Dobór produktu:

W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie oraz dane literaturowe oraz katalogowe staramy się dobrać najbardziej odpowiednie produkty dla potrzeb naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu opisania Państwa potrzeb, a my dobierzemy produkt odpowiadający Państwa specyficznym potrzebom technologicznym. 


Laboratorium:

Dla specyficznych przypadków rokujących duże możliwości uzyskania przyszłych wzajemnych obrotów możemy wystąpić do firm z którymi współpracujemy oraz uczelni z prośbą o badania laboratoryjne. Laboratoria są wyposażone w bardzo nowoczesną aparaturę i zatrudniają ekspertów posiadających wiedzę w wielu gałęziach przemysłu.  Odnośnie dodatkowych usług laboratoryjnych proszę o kontakt z naszym biurem.

Recepturowanie

Recepturowanie polega na pomiarze barwy przesłanej próbki przy użyciu spektrofotometru, a następnie obliczenia komputerowe w programie CGRec mające na celu dobór kolorantów do wymaganego poziomu krycia, grubości wyrobu oraz typu wyrobu. Receptury mogą być obliczane dla tworzyw sztucznych oraz dla farb i lakierów w nośnikach standardowych. Niemniej jednak różnice technologiczne oraz surowcowe wpływają na rozbieżności pomiędzy symulacjami komputerowymi a wynikami w specyficznych warunkach spotykanych u różnych procesach produkcyjnych. Dlatego też zalecamy traktowanie naszych receptur jako punkt startowy przy opracowaniu końcowej receptury. 
Główne korzyści:
optymalny dobór kolorantów, uwzględnienie grubości wyrobu przy obliczaniu stężeń w recepturze, szybka odpowied na pytanie czy dany kolor można opracować i jaki będzie orientacyjny koszt takiej receptury. 
Możliwości
Zapraszamy do kontaktu z nami w celu obliczenia receptury dla interesującego Państwa koloru przy podanej przez Państwa grubości oraz rodzaju barwionego nośnika lub tworzywa.

© 2012 Swisspigments
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.